Konsult och rådgivning inom Fastighetsutveckling

Interim chef samhällsbyggnad | Mentor mark- exploatering
Strategisk samhällsplanering | Projektledning & Projektsamordning | Planprocess & Plangenomförande | Förhandling och avtal |

Gunilla hoppar på en hikingtur

Vilka är vi?

Glädje och handling är nyckeln till framgång! Om du älskar det du gör så blir också resultaten bra och det finns bara ett sätt och det är att sätta igång. Vi på GH Fastighetsutveckling har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och anledningen till detta är helt enkelt att vi gillar det vi gör. GH Fastighetsutveckling startades 2019 och affärsidén går ut på att äga och utveckla fastigheter samt erbjuda ett stort urval av konsulttjänster inom fastighet, mark- och exploatering åt stat, kommuner, statliga- och kommunala bolag samt företag och privatpersoner. Vi ser oss som möjliggörare och hjälper er realisera era ideér!

Tjänster

Rådgivning

Rådgivning inom fastighetsjuridik, fastighetsutveckling, planprocess och övriga mark- och exploateringsfrågor.

Read More »

Plan- och genomförandeprocessen

Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. Ingen markexploatering är den andra lik men verktygslådan är ofta densamma. Det behövs en mix av

Read More »

Förhandling & Avtal

Upprättande av fastighetsrättsliga avtal  Köpeavtal Arrendeavtal Tomträttsavtal Servitutsavtal Upprättande av genomförandeavtal mm Markanvisningsavtal Exploateringsavtal Samverkansavtal Avsiktsförklaring Övriga projektspecifika avtal och klausuler

Read More »

Fastighetsutveckling

Varje fastighet har sina specifika förutsättningar till värdeutveckling och förädling. Att påverka värdeskapande handlar många gånger om förmågan att tänka utanför ramarna. Vi hjälper er

Read More »

Projekt

Kunder

Trollhättan Exploatering AB logo
Trollhättan stad logo