Vi ser till att förverkliga din idé!

Hem

/

Företaget

Om GH Fastighets utveckling i väst AB

GH Fastighetsutveckling i Väst AB är ett mindre företag som bedriver konsultverksamhet främst inom områdena för mark- och exploatering, projektledning, markförhandling, lantmäteri och fastighetsrättslig rådgivning. Företaget startades 2019 och är helägt av Gunilla Hedlund. Affärsidén går ut på att erbjuda ett stort urval av fastighetskonsulttjänster åt stat, kommun, statliga- och kommunala bolag samt företag och privatpersoner. Företaget har sin hemvist i Uddevalla. Företaget har en god ekonomisk och finansiell ställning och inga skatteskulder eller anmärkningar.

Gunilla Hedlund är utbildad lantmäteriingenjör och registrerad fastighetsmäklare. Gunilla har 20 års erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor, samhällsbyggnadsprocessen med plan och genomförandefrågor, projektledning, chef och ledarskap, samt handläggning inom lantmäteri och fastighetsrättslig rådgivning. Konsultansvarförsäkring hos If som motsvarar kraven i ABK09.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier