Viktigt ta sig tid att njuta av sitt arbete… att klättra uppför berget är det som gör utsikten från toppen hänförande

Hem

/

Om mig

Om mig - Gunilla Hedlund

Gunilla Hedlund GH fast

Viktiga framgångsfaktorer och något jag brinner för i mitt ledarskap är:

Skapa tillsammans

Lära nytt

Helhet

Ha kul på vägen

Jag är inte rätt för stormar för jag har lärt mig att segla mitt skepp

Ny dag nya möjligheter – använder man sin energi rätt kan man uppnå nästan vad som helst. Jag är utbildad fastighetsmäklare och lantmäteriingenjör från Högskolan Väst med mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. 2019 startade jag eget fastighetsbolag som äger och utvecklar fastigheter samt erbjuder konsulttjänster inom mina kompetensområden som mark- och exploatering, samhällsbyggnadsprocessen, projektledning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen, interim chef och mentor, samt handläggning inom lantmäteri och fastighetsrättslig rådgivning.
Jag hjälper er med allt från mindre uppdrag såsom rådgivning i exempelvis exploateringsfrågor eller upprättande av genomförandeavtal, till längre uppdrag såsom projektledning över ett flertal år från initiering av detaljplan till färdigställd utbyggnad. Jag kan vara spindeln i samarbetet i hårda och mjuka frågor, i detaljplanearbete, genomförandeavtal, genomförandefrågor, förhandling osv. Även rådgivning i övriga markfrågor – strategisk samhällsplanering, nyttjanderätt, tomträtt och servitutsupplåtelser etc.
Exempel på några av mina uppdrag och funktioner inom fastighetsutveckling:
Interim mark- och exploateringschef, mark- och exploateringsingenjör, projektledare samhällbyggnadsprojekt, chef mark- och exploatering, projektchef stadsutveckling, fastighetsmäklare, egen företagare.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier