Trollhättan Exloatering AB, Stadsutveckling Vårvik

I Vårvik växer Trollhättans nya stadsdel fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.  Nära till naturen, nära centrum, nära resecentrum och även nära till vårt vackra älvrum. En av målsättningarna med Vårvik är att utveckla nya funktioner på platsen i harmoni med naturen, djurlivet, historien och älvrummet på ett sätt som gör stadsdelen attraktiv både att besöka och att bo i. Allt sammanlänkat av en ny bro över älven – Stridsbergsbron – som tar alla Trollhättebor lite närmare varandra.

Rådgivning och framtagande av markanvisningsavtal mm

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier