Trollhättan Stad

Kontoret Tillväxt och Utveckling, Mark och exploateringsavd. Kontoret ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Jag har bl a haft uppdrag som projektledare för utbyggnad och genomförande av detaljplan Alingsåker 4:8, 21 ha för verksamheter.
Utbyggnad för verksamheter och kontor. Projektledning med exploateringsavtal kvarteret Läkaren. Markanvisningsavtal Innovatum Södra mm.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier