Fastighetsbildning och förrättningsåtgärder

Vi förbereder och agerar som stöd i lantmäteriförrättningar. I dessa uppdrag hjälper vi till att upprätta överenskommelser med berörda parter, förbereda ansökningar inför lantmäteriförrättningar, förhandlar med motpart, sakägarkontakter, deltar och bistår vid lantmäterisammanträden.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier