Förhandling & Avtal

Upprättande av fastighetsrättsliga avtal 

  • Köpeavtal
  • Arrendeavtal
  • Tomträttsavtal
  • Servitutsavtal

Upprättande av genomförandeavtal mm

  • Markanvisningsavtal
  • Exploateringsavtal
  • Samverkansavtal
  • Avsiktsförklaring
  • Övriga projektspecifika avtal och klausuler

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier