Plan- och genomförandeprocessen

Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. Ingen markexploatering är den andra lik men verktygslådan är ofta densamma. Det behövs en mix av både praktiska och teoretiska kunskaper såsom förhandlingsteknik och en god överblick över processen som helhet. Även kunskap i lagstiftning såsom PBL, jordabalken och förrättningslagstiftningen. På GH Fast har vi lång erfarenhet från kommunal sektor och vi hjälper er med projektsamordning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier