Strategisk planering

För att lyckas med markexploatering krävs ofta tidiga strategiska val och en analys av genomförandet.  En trygg exploatering utgår från tydliga avtal. Vi hjälper er att upprätta och utforma genomförandeavtal såsom markanvisningsavtal, exploateringsavtal men även specifika avtal och klausuler för särskilda situationer.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier